wyszukiwarka
 


v

 

Dane kontaktowe

HEGRA NIERUCHOMOŚCI

ul. Gdyńska 8B
85-713 Bydgoszcz
+ 48 / 
603 802 777

+48 / 663-77-77-66

Pn-Sob 900 - 1800
info@hegra.pl

PISZĄ O NAS

Zarządzanie nieruchomościami

A | A | A

 

Dobry zarządca to dostępny zarządca, z którym masz stały kontakt, a on ma stały kontakt z Twoją nieruchomością, dlatego traktujemy zarządzanie, jako pracę dla ludzi, po to by ich słuchać i wychodzić na przeciw ich potrzebom. Korzystając z usług naszych zarządców staniesz się prawdziwym klientem, a nie petentem!

 

W trosce o wygodę i poczucie bezpieczeństwa użytkowników nieruchomości lokalowych – wspólnot mieszkaniowych, proponujemy pełen wachlarz usług dopasowanych do rosnących potrzeb klientów.

Naszym celem jest profesjonalna obsługa każdego klienta. Swoje usługi świadczymy na najwyższym poziomie. Naszym atutem jest wykwalifikowana kadra licencjonowanych zarządców, ekonomistów, prawników a wszystko to poparte niezbędnym przygotowaniem zawodowym.

W ramach pełnionych usług zapewniamy:  

1. Reprezentacja wspólnoty

 • na zewnątrz, w tym m.in. przed organami administracji państwowej i samorządowej,

 • wewnątrz tzn. pomiędzy właścicielami

2. Obsługa prawna

 • opracowywanie uchwał wspólnoty,

 • przygotowywanie dokumentacji do celów postępowania sądowego,

3. Obsługa bankowo - księgowa

 • otwarcie rachunku bankowego wspólnoty i dokonywanie rozliczeń przez ten rachunek,

 • wypełniania deklaracji podatkowych

 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów

 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną z podziałem na Koszty Utrzymania nieruchomości Wspólnej oraz Fundusz Remontowy

 • opracowanie sposobu rozliczania dostaw mediów do budynku, przedstawienie propozycji regulaminu rozliczania mediów,

 • pobieranie i rozliczanie z właścicielami zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej oraz fundusz remontowy,

 • windykacja należności,

 • lokowanie wolnych środków wspólnoty na lokatach terminowych wspólnoty,

 • przygotowywanie projektów planu gospodarczego,

 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty,

 • pobieranie i odprowadzanie podatków oraz innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej,

 • obserwacja i bieżąca analiza zmian stawek usług oraz dostawy mediów, w tym za gaz, energię elektryczną i cieplną, wodę i ścieki oraz regulacja opłat i rozliczeń z tym związanych w oparciu o nawiązane umowy przez wspólnotę.

2. Obsługa administracyjna

 • prowadzenie aktualizacji wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców,

 • zapewnienie dostaw usług komunalnych - zawieranie, ewentualne rozwiązanie i wprowadzanie zmiany z dostawcami wody, ciepła, prądu oraz firmami wywożącymi śmieci,

 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynku,

 • dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku i obrębie posesji,

 • przygotowanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej,

 • reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej przed sądami i organami egzekucyjnymi oraz innymi podmiotami, z którymi wspólnota posiada związek prawny,

 • opracowywanie i opiniowanie treści umów z kontrahentami,

 • opracowywanie treści uchwał i innych aktów prawnych wspólnoty (regulaminy, statuty, itp.),

 • potwierdzanie uprawnień do lokalu, wystawianie zaświadczeń, itp.,

 • przygotowywanie projektów planów gospodarczych,

 • wyszukiwanie firm świadczących usługi, negocjowanie cen i warunków umów,

 • dostarczanie właścicielom zawiadomień o wysokości opłat, wynikających z decyzji właścicieli lub innych rozporządzeń prawnych,

 • zabezpieczenie nieruchomości w umowy stałe.

 


Zapraszamy do współpracy!

kom: 663 77 77 55
e-mail: info@hegra.pl

Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Przejdź do góry strony